Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Παρουσίαση Ρομποτικού Βραχίονα με έλεγχο απο android smartphone

Σχεδιασμός τρισδιάστατου μοντέλου ρομποτικού βραχίονα, εκτύπωση 3d μοντέλου, προγραμματισμός ηλεκτρoνικών εξαρτημάτων ελέγχου κίνησης, δημιουργία εφαρμογής ελέγχου για android smartphone.